Fraszki o miłości

BIGAMIA

Z większej ilości żon,

Bywa większy plon.

ZMYSŁY

Gdy zmysły pokryte pleśnią,

To dziewczyny już się nie śnią.