Fraszki o miłości

ZMIANA

Kiedy rośnie,

Dumnie furczy.

Siedzi cicho,

Gdy się kurczy.

MIŁOŚĆ

Miłość jest jak wiosenne kwiaty,

Nawet gdy w szpetnej kocha się garbaty.