Lina

LINA               

Po linie wspiąłbym się do nieba,

Gdyby była uwiązana tam, gdzie trzeba.

   
© Chatka Kubatka