Hello, world!

Czasy

Szczegóły

CZASY

Takie to czasy nastały oto,

W których kurewstwo stało się cnotą…

 

   
© Chatka Kubatka, 2020