Czwartek, 29 listopada 2012 rok

By pokazać kto ma rację,
Potrzebne są ekshumacje.