ROZBIORY

Gdy nam Polskę rozbiorą po raz czwarty,

Kiedy weźmie co jego nasz sąsiad uparty,

Kiedy polskie mocarstwo odwrócą na nice,

Przy nas tylko zostaną... URLE i okolice!