Fraszki polityczne

Garść fraszek

KASA

Największy tłok w Senacie:

Przy wypłacie!

Czytaj więcej...

Kariera

KARIERA

Jeszcze wczoraj cztery litery,

Dziś pierś nadstawia na ordery.

Wodosłowie

SŁOWOTWÓRSTWO

Nowe słowo stworzyli posłowie:

W o d o s ł o w i e.

Nadzieja

NADZIEJA

Tą myślą się pieszczę,

Że rządzić będę jeszcze.

Starszy poseł

O STARSZYCH POSŁACH

Z antyka

Nie ma polityka.

Ale do kasy

Jakoś dokuśtyka.

Towarzysz

TOWARZYSZ

Kiedyś chciał ruszyć bryłę świata.

Przeszło mu na stare lata.

Bez tytułu

BEZ TYTUŁU…

Gdy kandydował – obiecywał,

A kiedy wygrał – nie dotrzymał,

Gdy zdjęli go – nie wiedział czemu,

Mówił, że chciał, ale że nie mógł.

Bo Polak taką ma naturę:

Jest miły, gdy się pcha na górę,

Jest dobry, kiedy spada w dół,

Na górze – głuchy jest jak wół!

   
© Chatka Kubatka