Fraszki polityczne

KARIERA

Jeszcze wczoraj cztery litery,

Dziś pierś nadstawia na ordery.

SŁOWOTWÓRSTWO

Nowe słowo stworzyli posłowie:

W o d o s ł o w i e.