Zimą miałem trochę więcej czasu i zająłem się wyszukiwaniem ciekawostek o Urlach, Jadowie i okolicy. Teraz postaram się to wszystko uporządkować. Na początek cofnę się do przełomu XVI i XVII wieku.

Jedna z córek Jana Kochanowskiego z Czarnolasu, Ewa, wyszła za mąż za Filipa Owadowskiego. Ślub odbył się w rok i sześć niedziel po śmierci Jana, a więc było to na początku października 1585 roku. Filip był dworzaninem królowej Anny Jagiellonki któremu królowa powierzyła zaszczytne, ale trudne zadanie odebrania pożyczki jaką królowa Bona udzieliła Filipowi II, królowi Hiszpanii, Neapolu i Sycylii. Być może Owadowski był prawą ręką kardynała Stanisława Hozjusza, o którym wspomina historia odzyskiwania pieniędzy. Było to 430 tys. dukatów (ok. 240 mln teraźniejszych złotych). Widocznie część pieniędzy Filip odzyskał (podobno 10%) skoro w 1585 roku nadała jemu i jego żonie Ewie z Czarnolasu dobra na Mazowszu: Jadów, Zawieszczyty, Zawady i Wyglądały. W 1589 roku nadania te potwierdził król Zygmunt III. W 1612 roku Owadowski odstąpił dobra te Janowi Szułapskiemu. Dokumenty dotyczące tych wydarzeń zostały znalezione gdy Stanisław Kostka Zamoyski przejmował Jadów w zamian za twierdzę Zamość. W oryginale brzmią następująco: „Dnia 8 czerwca 1589 roku. W Bydgoszczy Zygmunt III potwierdza przywilej na wsi Jadów, Zawieszczyły, Zawady i Wyglądały przez Annę Jagiellonkę Filipowi Owadowskiemu i Ewie z Czarnolasu Kochanowskiej małżonkom na przeżycie nadany”. Zaś „Dnia 6 lipca 1612 roku w Warszawie Konstancya Austryaczka zezwoliła na cessyą dóbr Jadowa przez Filipa Owadowskiego na rzecz Jana Szułapskiego”. Konstancja Austriaczka to druga żona Zygmunta III Wazy.
Klementyna Tańska-Hoffmanowa w książce „Jan Kochanowski w Czarnolesie” z roku 1866 roku pisze: „Całe szczęście jakie Ewa marzyła sobie w Studzienicy, znalazła w mniej malowniczym i spokojniejszym Jadowie…