Fraszki o miłości

CIEMNOŚĆ
Błagał ją by była mu wzajemną.
Trzeba mu wybaczyć – było ciemno…
 
GWIAZDA
Wzdychał do swej gwiazdy,
Nie spał, odmawiał jadła,
Aż wreszcie jak meteoryt
Na łeb mu ona spadła.