Fraszki polityczne

ROZBIORY

Gdy nam Polskę rozbiorą po raz czwarty,

Kiedy weźmie co jego nasz sąsiad uparty,

Kiedy polskie mocarstwo odwrócą na nice,

Przy nas tylko zostaną... URLE i okolice!

 

POŻYTEK

Lał wodę pewien poseł

I wykorzystał radę,

By wziąć się do wioseł.

I pojechał na Olimpiadę.

Po medal płynął

Wzdłuż plaży nudystek…

I on zaginął,

I sprzęt wszystek…

Fantazja czy woda

Go poniosła?

Nieważne, nie szkoda

Nam tego posła.

I pal diabli dobytek,

Jeśli ze sportu jest pożytek!