PAS CNOTY

Nastał dla kobiet czas złoty:

Dzisiaj tam stringi,

Gdzie kiedyś pas cnoty!