SŁOWOTWÓRSTWO

Nowe słowo stworzyli posłowie:

W o d o s ł o w i e.